desportbso

De Sport BSO
Title
Ga naar de inhoud

Behendig worden & grenzen verkennen

Ga hier naar het inspectie-rapport

Inleiding
 
De Sport BSO Odijk, biedt sinds 2009 buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
 
Wij maken gebruik van een aantal gezellige ruimtes in het Dorpshuis aan het Rijneiland 7. Het dorpshuis ligt tegenover de 3 Odijkse basisscholen.
Voor de sportactiviteiten maken wij gebruik van de aangrenzende sporthal "de Lindenhof" en de buitenruimtes rondom het dorpshuis.
Op de Sport BSO stimuleren wij de kinderen hun persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen middels een gevarieerd aanbod aan sport en spelactiviteiten, welke passen bij hun ontwikkelingsfase.
Hierdoor leren kinderen onder meer behendig te worden, hun grenzen te verkennen, door te zetten als het even tegenzit en samen te werken met andere kinderen.
De sportactiviteiten worden begeleid door enthousiaste gediplomeerde Sport & Beweging medewerkers.  Zij doen dit samen met de Pedagogisch medewerkers en stagiaires. Naast de sportactiviteiten is er volop gelegenheid tot vrij spelen, knutselen, buitenspelen en om mee te doen aan extra activiteiten zoals koken.
Tijdens schoolvakanties en studiedagen bieden wij leuke en uitdagende activiteiten middels themaweken en uitstapjes.
De Sport BSO beschikt over de benodigde gemeentelijke vergunningen en voldoet aan alle wettelijke eisen gesteld aan kinderopvang.
Dit is terug te vinden in het inspectierapport op de website van het landelijk register kinderopvang.In beweging komen
Terug naar de inhoud