desportbso

De Sport BSO
Title
Ga naar de inhoud

Zoek jij een leuke buitenschoolse opvang? Kom dan naar De Sport BSO


Inschrijven bij De Sport BSO

Klachtenregeling
Interne klachtenregeling Sport BSO
De Sport BSO is aangesloten bij de de Geschillencommissie Kinderopvang.
Alvorens ouders gebruik wensen te maken van de Geschillencommissie Kinderopvang, dienen zij eerst onze interne klachtenregeling procedure te doorlopen.

Procedure:
1. Bij een klacht bespreekt u dit met de betrokken medewerk(st)er.
2. Is de bespreking van de klacht niet naar wens verlopen of het probleem niet opgelost, dan bespreekt u dit met de teamcoördinator.
3. Is de bespreking van de klacht bij de teamcoördinator niet naar wens verlopen, of het probleem niet opgelost, dan neem u contact op met de directie van Sport BSO. Is de aard van de  klacht mogelijk pijnlijk of gevoelig voor de betrokken medewerk(st)er, dan
kunt u eventueel rechtstreeks contact met de teamcoördinator opnemen.
Daarnaast is het misschien goed om met de ouderraad van gedachten te wisselen.
4. Is de bespreking van de klacht bij de directie niet naar wens verlopen
of het probleem niet opgelost, dan kunt u zich wenden tot de
de Geschillencommissie Kinderopvang, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/

Het Klachtenloket Kinderopvang
Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.
De Wet Kinderopvang bepaalt dat alle organisaties voor kinderopvang een oudercommissie (OC) moeten hebben. In een OC kunnen ouders invloed hebben op de kwaliteit en de organisatie van de opvang.
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/nieuws/2015/05


Wij nemen klachten serieus

Terug naar de inhoud